מחנה נוער ניו יורק – יוני 2023

נא למלא את כל הפרטים.
מילוי הטפסים מהווה אישור להרשמה לנופש בלבד ואינו מהווה אישור השתתפות.

פרטי הילד

פרטי ההורים

פרטי דרכון הילד

מידות של הילד:

איש קשר בארץ למקרה חירום:

אישור ההורים על השתתפות בנופש

ימולא ע"י ההורים.
אנו חותמים על טופס זה בהביננו את תוכנו ומשמעותו.

  • ידוע לנו כי בני/ בתי מועמד/ת להשתתף במחנה נופש במסגרת עמותת “רחשי לב”.
  • ידוע לנו כי מדובר בילד עם רקע רפואי המטופל בעקבות מחלה, ואנו מאשרים השתתפותו בנופש על כל פעילויותיו.
  • ידוע לנו שהאחריות על אובדן או נזק לרכוש הינה על המשתתף ואינה באחריות העמותה.
  • בחתימתנו אנו גם מאשרים כי יידענו אתכם במצבו הרפואי המעודכן, ואנו מתחייבים להמשיך ולעדכן עד למועד הנופש. וכן שעלינו לאשר כי הילד/ה נוסע/ת בידיעת הרופא המטפל ובאישורו.
  • ידוע לנו כי הטיול יצולם ויתועד לצורכי רחשי לב. אנו מאשרים שימוש בחומר המצולם בכל סוגי המדיה באשר הן: באתר האינטרנט, בפייסבוק, ניוזלטר ובחומר מודפס מכל סוג שהוא.

פרטי עובדת סוציאלית שעומדת בקשר עם המשפחה:

הרינו לאשר להשתתף במחנה ניו יורק ל-X
דילוג לתוכן