טופס הרשמה למחנה פראג

טופס הרשמה למחנה פראג - ינואר 2023

נא למלא את כל הפרטים.
מילוי הטפסים מהווה אישור להרשמה למחנה בלבד ואינו מהווה אישור השתתפות.

כתובת
• ידוע לי שהאחריות על אובדן או נזק לרכוש הינה על המשתתף ואינה באחריות העמותה.
• ידוע לי כי הטיול יצולם ויתועד לצורכי רחשי לב. אני מאשרת שימוש בחומר המצולם בכל סוגי המדיה
באשר הן: באתר האינטרנט, בפייסבוק, ניוזלטר ובחומר מודפס מכל סוג שהוא.
אישור על ההשתתפות במחנה נופש
אני החתומה על טופס זה, הבנתי את תוכנו ומשמעותו.
• ידוע לי שהאחריות על אובדן או נזק לרכוש הינה על המשתתף ואינה באחריות העמותה.
• ידוע לי כי הטיול יצולם ויתועד לצורכי רחשי לב. אני מאשרת שימוש בחומר המצולם בכל סוגי המדיה
באשר הן: באתר האינטרנט, בפייסבוק, ניוזלטר ובחומר מודפס מכל סוג שהוא.
אישור על ההשתתפות במחנה נופש
אני החתומה על טופס זה, הבנתי את תוכנו ומשמעותו.
X
דילוג לתוכן