שאלון מועמדות לשירות לאומי ברחשי לב

פרטים אישיים
פרטי האב
פרטי האם
פרטי מקום לימודים בתיכון
המועמדות היא לשנה:
במידה שהמועמדות לשנה שנייה צייני פרטים לגבי השירות הנוכחי:
ממליצים

מצב בריאותי
מכיוון שהפעילות בשנת השירות מתבצעת במחלקות האונקולוגיות,
חשוב לנו לוודא כשירות פיזית, רפואית ונפשית.
באם תתקבלי לשלב הבא של הראיון השני, תצטרכי להביא את השאלון
הרפואי המצורף לטופס זה, מלא וחתום על ידי רופא המשפחה.
האם יש לך היכרות אישית עם חולי סרטן, במידה וכן, צייני איזו?
אפיונים אישיים
תארי בקצרה את מהלך חייך:
אירוע משמעותי בחייך:
צייני 3 תכונות שבולטות לחיוב אצלך:
צייני 3 תכונות שטעונות לשיפור אצלך:
כיצד תגדירי את עצמך מבחינה דתית?
מה ציפיותייך מדירת בנות השירות?
פעילות חוץ - לימודית
תארי את חיי החברה שלך, פעילויות שאת נוהגת לעשות:
מהם התחביבים והכשרונות שלך?
האם היית חברה בתנועת נוער:
אם כן, איזו? שם התנועה:
מקום:
מס' שנות חברות:
השירות ברחשי לב
האם הדרכת בעבר?
אם כן, איזה גילאים?
לאיזו תקופה?
באיזו מסגרת?
האם התנסית בעבר בתחום ההתנדבות?
במידה שכן, באיזו מסגרת?
למשך כמה זמן?
מהי האוכלוסיה איתה עבדת?
ספרי לנו...
צייני מהן הסיבות לרצונך לשרת ברחשי לב?
מהן ציפיותייך מהשירות ברחשי לב?
האם קיימים גורמים שיכולים להקשות על תפקודך במסגרת השירות הלאומי ברחשי לב?
עד כמה תומכת סביבתך בהתנדבותך ברחשי לב?
באם ברצונך לבצע במהלך השנה פעילויות נוספות מלבד השירות הלאומי? (לימודים, עבודה, פסיכומטיר וכו'...)
הערות נוספות:
במידה ויש לך הערות נוספות או מידע שברצונך להעיבר אלינו, נא פרטי להלן:
X
דילוג לתוכן